فرم ثبت مرجوعی

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

علت مرجوع نمودن کالا را انتخاب فرمایید.*
تاریخ دریافت کالا*
انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg, حداکثر اندازه فایل: 3 MB.
حد اکثر حجم فایل برای آپلود ۳ مگابایت و فرمت های مجاز jpg, png, jpeg می باشد.
انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg, حداکثر اندازه فایل: 3 MB.
حد اکثر حجم فایل برای آپلود ۳ مگابایت و فرمت های مجاز jpg, png, jpeg می باشد.